• 733 755 521
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tiskové zprávy

Vyjádření LDK k aktuálním tématům v lesnictví a dřevařství

Kůrovcová kalamita 2016

Kůrovcová kalamita 2016

V průběhu roku 2015 došlo vlivem působení nepříznivých faktorů, především pak extrémního vývoje počasí, k zřetelnému zhoršení stavu lesa a situace v ochraně lesa. Uvedené se prokázalo také prostřednictvím evidence výskytu lesních škodlivých činitelů. Hlášení za rok 2015, doručená Lesní ochrannou službou z rozlohy cca 65 % výměry lesů v Česku, vykázala celkem 4,5 mil. m3 nahodilých těžeb.

Dopočet na celkovou rozlohu lesa, který přes svá omezení nejlépe charakterizuje obecnou situaci, představuje číslo téměř 7 mil. m3. To znamená, že cca 50 % z celkových těžeb bylo provedeno v kategorii těžeb nahodilých!

Objem evidovaného smrkového kůrovcového dříví za rok 2015 se ve srovnání s rokem 2014 zvýšil o 50 % na přibližně 1,5 mil m3, a reprezentuje více než 2 mil. m3 za celou republiku (nezanedbatelné množství doposud zůstává nezpracováno v porostech). Stejně tak došlo meziročně k nárůstu objemu polomů (také o cca polovinu). Vzhledem k pokračujícímu velmi nepříznivému vývoji povětrnostní situace lze proto v letošním roce očekávat další zhoršení kůrovcové situace, které se již výrazněji projeví i ve vyšších polohách (pokud nenastane obrat v podobě vlhké a studené vegetační sezóny, který je z hlediska ochrany lesa nesmírně žádoucí, avšak klimatologové jej prozatím nepředpokládají). Pro dokreslení vážnosti situace jsou připojeny mapy evidovaného výskytu polomů a smrkového kůrovcového dříví v roce 2015, z nichž je patrné, že kalamitou je dnes ohroženo již nejenom území severní Moravy a Slezska.

Tlumení přemnoženého podkorního hmyzu na smrku bude v letošním roce vyžadovat ze strany vlastníků lesů i ostatních lesnických subjektů mimořádné úsilí, které by mělo být v maximální možné míře podpořeno státními institucemi. Situaci bude přitom komplikovat skutečnost, že rovněž u dalších dřevin došlo v minulém roce k prudkému zhoršení zdravotního stavu, a to zejména u borovice.

V souvislosti s očekávanými rozsáhlými kůrovcovými těžbami hrozí České republice v roce 2016 mimořádná krize trhu s dřívím, na kterém je už druhého pololetí roku 2015 stoupající přetlak nabídky smrkových sortimentů, a to zejména u méně kvalitní kulatiny a vlákniny. Velmi podobná situace je očekávána v Rakousku a SRN. Předpokládané masivní kůrovcové těžby uvedou v příštích měsících na trh takový objem smrkového dříví, že hrozí až jeho neprodejnost. „Agrární komora vyzývá všechny zainteresované subjekty v lesnicko-dřevařském sektoru, zejména pak ministerstvo zemědělství a ostatní státní instituce, aby připravily krizové scénáře řešící jak ochranu a asanaci lesních porostů, tak i co možná ekonomicky nejefektivnější zpracování napadené dřevní hmoty,“ uvedl prezident Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR Miroslav Toman a zdůraznil, že: „Agrární komora je připravena účastnit se práce na scénářích i jejich realizaci, a to prostřednictvím své Lesnicko-dřevařské komory, která v této problematice již připravila první návrhy konkrétních opatření.“


Odběr novinek

Projekty

Kontakty

Adresa
Počernická 96
108 00 Praha – Malešice

tel.: 733 755 521
info@ldkomora.cz

Odběr novinek

© 2022 Lesnicko-dřevařská komora | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila a provozuje společnost Lesnická práce s.r.o.