• 733 755 521
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tiskové zprávy

Vyjádření LDK k aktuálním tématům v lesnictví a dřevařství

Stanovisko Lesnicko-dřevařské komory ČR při Agrární komoře ČR

Stanovisko Lesnicko-dřevařské komory ČR při Agrární komoře ČR

K TZ Hnutí DUHA ze dne 6. 4. 2016 „Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR. Spoluzavinily těžařské firmy kůrovcovou kalamitu?“

Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK) se seznámila s výše uvedenou TZ Hnutí DUHA a konstatuje, že zpráva obsahuje některé nepravdivé informace a dedukce. LDK věnuje problematice kůrovcové kalamity trvalou pozornost (viz její poslední únorová tisková zpráva), prostřednictvím svých odborníků jak z provozní praxe, tak i výzkumných institucí a má zájem na pravdivém informování odborné i laické veřejnosti v celé záležitosti. Proto vyjadřuje nesouhlas s některými pasážemi tiskové zprávy Hnutí Duha a upřesňuje je do pravdivého znění:

a) Není pravda, že se na kůrovcové kalamitě spolupodílel způsob hospodaření státního podniku Lesy ČR, spočívající v zadávání pětiletých veřejných zakázek na komplexní obhospodařování smluvních územních jednotek. Kůrovcová kalamita postihla všechny české vlastníky lesů bez ohledu na jejich způsob hospodaření a postihla i smrkové porosty v okolních středoevropských zemích. Hlavní příčinou takto masivní kalamity je evidentně extrémní sucho roku 2015, které oslabilo obranyschopnost vzrostlých lesních porostů vůči hmyzím škůdcům a zároveň vytvořilo ideální prostředí pro intenzivní množení těchto škůdců. Dokladem extrémního sucha je i vysoký výskyt souší nenapadených biotickými škůdci.

b) Není pravda, že by se vlastníkům lesů nebo lesnickým firmám vyplatilo „kůrovce nezpracovávat a nechat ho rozšířit“. Kůrovcem napadené dříví ztrácí kvalitu a tím i hodnotu na trhu, dvojnásob to platí pro poslední dva roky 2015 a 2016, kdy je český i středoevropský trh přesycen kůrovcovým dřívím a jeho ceny dramaticky klesají a u některých sortimentů smrkového dříví hrozí praktická neprodejnost (např. u vlákniny).

c) Každý vlastník lesa je povinen kůrovcem napadené dříví přednostně a urychleně vytěžit a asanovat. Rychlost tohoto zpracování je dána dostatkem těžebních kapacit a množstvím nalezených napadených stromů. Je nutnou provozní skutečností, že lhůta zpracování nalezeného kůrovcového dříví se i přes dostatečné těžební kapacity může prodloužit v situaci, kdy je najednou nalezeno a předáno k těžbě velké množství napadených stromů rozmístěných roztroušeně na větším území. Lesy ČR motivují lesnické firmy k rychlému zpracování smluvním závazkem velmi krátkých lhůt od předání napadeného stromu po jeho asanaci s tím, že při nedodržení této lhůty účtují „smluvní pokutu“. LDK nemá bližší informace k uděleným smluvním pokutám v této věci od Lesů ČR, ale konstatuje, že dodržení velmi krátkých smluvních lhůt v intenzivně napadených porostech není technologicky ve všech případech možné, což platí i pro ostatní vlastníky lesů hospodařící v jiném než smluvním režimu. LDK také konstatuje, že krátkodobé překročení přísných smluvních lhůt u Lesů ČR neznamená automaticky „rozšiřování kůrovce a spoluzavinění kůrovcové kalamity“.

d) LDK konstatuje, že má trvalý problém s aktivitami Hnutí DUHA zaměřenými na neustálé zvětšování výměry národních parků a přírodních rezervací – viz zmínka, že „jejich rozloha je v České republice velmi malá“, a to pod heslem „zdravé prostředí pro život, pestrá příroda a chytrá ekonomika.“ LDK vidí naplňování tohoto ekologického hesla jinde než v dalším rozšiřování bezzásahových území pralesů. LDK pod tímto heslem vidí trvale udržitelné hospodaření v českých lesích, jehož nedílnou součástí je rozumná produkce ekologické dřevní hmoty s podporou jejího využití jakožto obnovitelné suroviny pro náhradu ostatních umělých a neekologických materiálů.


Další informace k TZ Hnutí Duha 


Odběr novinek

Projekty

Kontakty

Adresa
Počernická 96
108 00 Praha – Malešice

tel.: 733 755 521
info@ldkomora.cz

Odběr novinek

© 2023 Lesnicko-dřevařská komora | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila a provozuje společnost Lesnická práce s.r.o.