• 733 755 521
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tiskové zprávy

Vyjádření LDK k aktuálním tématům v lesnictví a dřevařství

Lesnicko – dřevařská komora ČR vítá a podporuje závěry jednání na Úřadu vlády

Lesnicko – dřevařská komora ČR vítá a podporuje závěry jednání na Úřadu vlády

Na základě společného podnětu ministerstva zemědělství a opakované výzvy Agrární komory ČR proběhlo dne 31. 5. 2018 na Úřadu vlády první společné jednání ke kalamitní situaci v lesích. Jednání se osobně účastnil premiér vlády ČR, ministr zemědělství a ministr životního prostředí, dále zástupci ministerstev dopravy, vnitra, průmyslu a obchodu a financí. Přítomni byli kompetentní reprezentanti Asociace krajů, ČEZ, Českých drah, ČD Cargo, Správy železničních dopravních cest, ÚHÚL a profesních organizací zastupujících vlastníky lesů, podnikatele v lesnictví i dřevozpracovatele.

Cílem společného jednání bylo bezodkladně přijmout potřebná opatření ke zmírnění dopadů probíhající kalamity v českých lesích. Z diskutovaných témat patřily k prioritním:

  • Možnosti nahrazení chybějících výrobních kapacit při těžbě a asanaci kalamitního dříví
  • Opatření k podpoře asanace kalamitního dříví jeho přepravy a skladování na náhradních skládkách
  • Možnosti alternativního využití dříví, které nelze umístit na trhu
  • Další opatření k podpoře zpracování živelné kalamity a trhu s dřívím, např. nábor pracovníků ze zahraničí

Lesnicko-dřevařská komora ČR oceňuje zejména podporu řešení komplikované situace na trhu ze strany státu spočívající v tom, že Lesy ČR ve spolupráci se smluvními partnery optimalizují využití veškerých výrobních kapacit tak, že:

  • stabilizují objem dříví nakupovaného smluvními partnery v rozsahu umístitelném na trhu,
  • nasmlouvají se svými partnery výrobu a asanaci dříví nad tento objem a toto dříví uloží na všech disponibilních lokalitách s ohledem na požadavky ochrany lesa,
  • uložené dříví zůstane v majetku státu a bude umístěno na trh dohodnutým způsobem.

Lesnicko-dřevařská komora ČR rovněž vítá návrh ministerstva zemědělství na urychlenou přípravu a dostatečnou finanční podporu dotačního programu pro vlastníky lesů na asanaci kůrovcového dříví a příslib ČD Cargo navýšit v letošním roce počet vagonů na dopravu dřeva o 500 kusů. Věříme, že zahájená jednání v tomto formátu všech dotčených subjektů pomohou ke zmírnění průběhu a dopadů kalamitní situace v lesích a k postupné stabilizaci celého lesnicko-dřevařského sektoru.

V Praze dne 1.6.2018


Odběr novinek

Projekty

Kontakty

Adresa
Počernická 96
108 00 Praha – Malešice

tel.: 733 755 521
info@ldkomora.cz

Odběr novinek

© 2023 Lesnicko-dřevařská komora | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila a provozuje společnost Lesnická práce s.r.o.